Agribank dành 30.000 tỷ cho gói vay nhà ở xã hội 2023

agribank goi vay nha o xa hoi 2023 2

Agribank vừa công bố dành 30.000 tỷ đồng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của ngành Ngân hàng. Theo đó, Agribank là ngân hàng đầu tiên triển khai gói vay nhà ở xã hội 2023 theo nghị quyết của Chính phủ.

Agribank – Gói vay nhà ở xã hội 2023 

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án, người mua nhà có thu nhập thấp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đáp ứng nhu cầu về nhà ở. Ngân hàng nông thôn Agribank triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ.

Đối tượng được vay vốn theo chương trình là chủ đầu tư dự án và người mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định.

Xem ngay: Đối tượng áp dụng cho vay mua nhà ở xã hội

Agribank là ngân hàng tiên phong trong triển khai gói vay ưu đãi nhà ở xã hội 2023
Agribank là ngân hàng tiên phong trong triển khai gói vay ưu đãi nhà ở xã hội 2023

Lãi suất chương trình 30.000 tỷ gói vay nhà ở xã hội

Khách hàng được áp dụng hạn mức vay tối đa 85% tổng mức đầu tư của dự án trong trường hợp có tài sản đảm bảo bổ sung.

Chương trình gói vay nhà ở xã hội 2023 do Agribank triển khai từ thời điểm 03/04/2023 đến khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 30/12/2023. Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi với chủ đầu tư là 3 năm, và người mua nhà là 5 năm tính từ thời điểm giải ngân nhưng không quá thời hạn đã thỏa thuận cho vay ban đầu.

Chương trình gói vay nhà ở xã hội 2023 Agribank
Chương trình gói vay nhà ở xã hội 2023 Agribank

Lãi suất được áp dụng đến hết ngày 30/06/2023, lãi suất ưu đãi áp dụng cho vay đối với chủ đầu tư là 8.7%/năm và 8.2%/năm đối với người mua nhà. Bắt đầu tư 01/07/2023 trở đi, ngân hàng Agribank sẽ thông báo lãi suất trong từng giai đoạn triển khai.

Nguồn tin: https://tuoitrethudo.com.vn/agribank-cong-bo-danh-30000-ty-dong-uu-dai-lai-suat-nha-o-xa-hoi-221155.html

 

Rate this post